Start project 'Herstructurering De Westhoek Zevenbergen'

Geplaatst: 30-5-2012

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het project Herstructurering De Westhoek te starten en de startovereenkomst van het project vast te stellen. Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen (SHRZ) wil de komende jaren het verzorgingshuis De Westhoek aan de Prins Bernhardstraat in Zevenbergen herstructureren.

Hiermee wil de stichting een kwaliteitsverbetering bereiken door aan te sluiten bij de behoefte onder ouderen aan ruimere appartementen en comfort.

Herstructurering De Westhoek

Het oudste deel van het verzorgingshuis dateert uit 1953. In de loop der tijd is de Westhoek meerdere malen uitgebreid (1972, 1987, 1988 en 1998). In het nieuwe complex wil SHRZ, naast ruimere appartementen, diverse voorzieningen onderbrengen zoals een recreatieruimte, winkel, kapper, kerkzaal, mortuarium en medisch commerciële functies. Daarnaast komen er ongeveer 7 huurappartementen bij. Het aantal appartementen stijgt daarmee van 179 naar 186 woningen. Dit naast de 11 aanleunwoningen uit het project Realisatie aanleunwoningen De Westhoek, waar op dit moment een bestemmingsplanprocedure voor wordt doorlopen.

Startovereenkomst

In de startovereenkomst leggen gemeente en SHRZ de kaders vast, aan de hand waarvan het project op haalbaarheid wordt onderzocht. De planning is dat de startovereenkomst op 28 juni 2012 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na de vaststelling in de raad kan de startovereenkomst worden ondertekend door gemeente en initiatiefnemer.

Fasen

Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen heeft de intentie om in 2014 de eerste fase van de herstructurering van De Westhoek uit te voeren. Deze fase bestaat uit de sloop van de oudste delen van het verzorgingstehuis en de realisatie van de eerste fase van de nieuwbouw. De andere fasen van het project volgen medio 2018 en 2020.

Cookie Policy

Deze website maakt gebruikt van cookies.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...