10 februari: informatiebijeenkomst toekomst gebied Foodcourt Kanters Moerdijk

Geplaatst: 1-2-2022

Wat wordt de toekomst van het gebied rondom wegrestaurant Kanters, Hotel Port of Moerdijk en Logistiek Park Moerdijk? Op basis van het ‘startdocument Foodcourt Kanters Moerdijk’ heeft de gemeente Moerdijk projectontwikkelaar Crefinsta Groep en investeerder JFG Property gevraagd om een integrale visie voor het gebied op te stellen. Ze zijn hiermee aan de slag gegaan onder de naam ‘Facility Point Moerdijk’. De eerste ideeën staan nu op papier. 

Daarom is er op donderdag 10 februari een informatiebijeenkomst voor omwonenden, betrokkenen en belangstellenden. U krijgt dan alle informatie over de visie, de plannen en het vervolgtraject. Zijn er zaken waarmee de initiatiefnemers volgens u rekening moeten houden? Dan kunt u die tijdens de informatiebijeenkomst ook inbrengen.

Datum: donderdag 10 februari 2022
Tijd: aanvang 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Hotel Port of Moerdijk, Sebastiaansweg 1 Moerdijk

Planning is om de bijeenkomst fysiek te houden, met de geldende coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en een geldig coronabewijs dat wordt gecontroleerd via de CoronaCheck-app. Mocht blijken dat de bijeenkomst niet fysiek mogelijk is, dan wordt het een online bijeenkomst. U ontvangt daarover informatie na uw aanmelding. 

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 8 februari.