Grafuitgifte

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.

Aanvragen met Digid

Aanvragen met E-herkenning

In de gemeente Moerdijk zijn er drie gemeentelijke begraafplaatsen. Eén in Klundert en twee in Zevenbergen.

Op de gemeentelijke begraafplaats in Klundert kunnen onderstaande graven worden uitgegeven:

Algemeen graf:

 • Graf waarin de gelegenheid wordt gegeven om een stoffelijk overschot te begraven voor de tijd van 10 jaar;
 • Verlenging van de periode is niet mogelijk;
 • Na 10 jaar kan de gemeente het graf ruimen;
 • Het aanbrengen van een grafsteen, gedenkplaat of beplanting rond het graf is niet toegestaan.

Particulier graf:

Graf in twee lagen, bestemd voor het begraven van:

 • Ten hoogste twee stoffelijke overschotten, dan wel het ondergronds plaatsen van vier asbussen (met of zonder urn) of het ondergronds verstrooien van de as van vier overledenen;
 • Dan wel een combinatie van één stoffelijk overschot in de onderste laag en in de bovenste laag één of twee asbussen (met of zonder urn) of het ondergronds verstrooien van as van één of twee overledenen;
 • Dan wel een combinatie van één of twee asbussen (met of zonder urn) of het ondergronds verstrooien van de as van twee overledenen in de onderste laag en in de bovenste laag één stoffelijk overschot. Na het begraven van het stoffelijk overschot in de bovenste laag, kan er in de onderste laag geen bijzetting meer plaatsvinden van een urn of asverstrooiing;
 • Wordt uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Op aanvraag van de rechthebbende kan de termijn met 10 jaar verlengd worden.

Particulier kindergraf:

Graf uitgegeven in één laag:

 • Voor kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 12 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus (met of zonder urn);
 • Voor kinderen in de leeftijd tot 1 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus (met of zonder urn);
 • Wordt uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Op aanvraag van de rechthebbende kan de termijn met 10 jaar verlengd worden.

Particulier urnengraf:

 • Urnengraf uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en).

Op de gemeentelijke begraafplaats in Zevenbergen kunnen onderstaande graven worden uitgegeven:

Particulier graf:

Graf in één laag, bestemd voor het begraven van:

 • Ten hoogste één stoffelijk overschot, dan wel het plaatsen van twee asbussen (met of zonder urn) of het ondergronds verstrooien van de as van twee overledenen;
 • Wordt uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Op aanvraag van de rechthebbende kan de termijn met 10 jaar verlengd worden.

Particulier kindergraf:

Graf uitgegeven in één laag:

 • Voor kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 12 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus (met of zonder urn);
 • Voor kinderen in de leeftijd tot 1 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus (met of zonder urn);
 • Wordt uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Op aanvraag van de rechthebbende kan de termijn met 10 jaar verlengd worden.

Particulier urnengraf:

 • Urnengraf uitgegeven voor de tijd van 20 jaar;
 • Bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en).

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 835,00
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 417,50

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 208,75
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 104,50

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 104,50
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 52,25

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf:

Voor een periode van 20 jaar € 417,50
Voor een periode van 10 jaar € 208,75

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren:

Voor een periode van 20 jaar € 104,50
Voor een periode van 10 jaar € 52,25

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar:

Voor een periode van 20 jaar € 52,25
Voor een periode van 10 jaar € 26,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil:

Voor een periode van 10 jaar € 277,00
Voor een periode van 20 jaar € 554,00
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 277,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren:

Voor een periode van 20 jaar € 138,50
Voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar € 69,25

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar:

Voor een periode van 20 jaar € 69,25
Voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar € 34,75

Voor het begraven van de stoffelijke resten:

Van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 807,00
Van een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven € 403,50
Van een kind beneden 1 jaar wordt geheven € 201,75
Voor het begraven buiten de gewone tijd, dan worden de rechten verhoogd met 50%.

Bijzetten van asbussen en urnen

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf € 525,25
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren € 131,25
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar € 65,50
Voor het bijzetten van een asbus of urn buiten de gewone tijd, dan worden de rechten verhoogd met 50%.

Begraven buiten de gewone tijd:

Voor het begraven buiten de gewone tijd worden de rechten verhoogd met 50%.

As strooien

Voor het verstrooien van as op de hiervoor aangewezen verstrooiingsplaats € 50,00

Opgraven, ruimen en verstrooien

Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders:  € 809,25
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een particulier graf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 525,25
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een urnengraf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 262,50

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.

Geen mogelijkheid reserveren van een graf

Het op voorhand reserveren van een graf op de gemeentelijke begraafplaatsen is niet mogelijk.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt ook persoonlijk langskomen aan de balie van het gemeentehuis. Dit is alleen op afspraak mogelijk. 

Wanneer aanvragen?

Uiterlijk om 12.00 uur van de aangegeven meldingsdag wordt de aanvraag schriftelijk gedaan.

 
Dag van plechtigheid Uiterste meldingsdag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Vrijdag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Woensdag

Meenemen

 • Ingevuld en ondertekend formulier grafuitgifte.

Formulieren