Grafuitgifte

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.

Aanvragen met Digid

Aanvragen met E-herkenning

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.

Geen mogelijkheid reserveren van een graf

Het op voorhand reserveren van een graf op de gemeentelijke begraafplaatsen is niet mogelijk.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt ook persoonlijk langskomen aan de balie van het gemeentehuis. Dit is alleen op afspraak mogelijk. 

Wanneer aanvragen?

Uiterlijk om 12.00 uur van de aangegeven meldingsdag wordt de aanvraag schriftelijk gedaan.

 
Dag van plechtigheid Uiterste meldingsdag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Vrijdag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Woensdag

Meenemen

  • Ingevuld en ondertekend formulier grafuitgifte.

Formulieren

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 908,00
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 454,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 227,00
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 113,50

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven:

Voor een periode van 20 jaar € 113,50
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 56,75

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf:

Voor een periode van 20 jaar € 454,00
Voor een periode van 10 jaar € 227,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren:

Voor een periode van 20 jaar € 113,50
Voor een periode van 10 jaar € 56,75

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar:

Voor een periode van 20 jaar € 56,75
Voor een periode van 10 jaar € 28,38

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil:

Voor een periode van 10 jaar € 280,00
Voor een periode van 20 jaar € 560,00
Voor verlenging van het recht met 10 jaar € 280,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren:

Voor een periode van 20 jaar € 150,00
Voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar € 75,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, drijvende urn of urnennis in urnenzuil voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar:

Voor een periode van 20 jaar € 75,00
Voor verlenging van het recht met maximaal 10 jaar € 37,50

Voor het begraven van de stoffelijke resten:

Van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 878,00
Van een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven € 439,00
Van een kind beneden 1 jaar wordt geheven € 219,50
Voor het begraven buiten de gewone tijd, dan worden de rechten verhoogd met 50%.

Bijzetten van asbussen en urnen

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf € 570,00
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren € 142,50
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil, in de urnenvijver of een particulier graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar € 71,25
Voor het bijzetten van een asbus of urn buiten de gewone tijd, dan worden de rechten verhoogd met 50%.

Begraven buiten de gewone tijd:

Voor het begraven buiten de gewone tijd worden de rechten verhoogd met 50%.

As strooien

Voor het verstrooien van as op de hiervoor aangewezen verstrooiingsplaats € 54,50

Opgraven, ruimen en verstrooien

Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders:  € 878,00
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een particulier graf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 570,00
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een urnengraf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 285,00