Aan de slag voor een veilige fietsverbinding tussen Willemstad en Klundert

Geplaatst: 23-5-2016

Binnenkort start de gemeente met de werkzaamheden aan verschillende wegen tussen Willemstad en Klundert om hier een veilige fietsverbinding, voor met name schoolgaande jeugd, van te maken. De wegen die worden aangepakt zijn: Noordlangeweg, Tonsedijk en Zwingelspaansedijk. Tegelijkertijd wordt ook de Drogedijk aangepakt en vinden er enkele aanpassingen aan de Oostdijk plaats.

Verkeersveiligheid hoog in het vaandel

Dit alles gebeurt vanuit de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat dat de gemeente de verkeersveiligheid van onder meer de schooljeugd hoog in het vaandel heeft staan. Dit komt ook tot uitdrukking in de aanpak van een groot aantal knelpunten op schoolroutes en in het buitengebied. Hiervoor worden momenteel meer dan 100 verkeersknelpunten onderzocht. Het college heeft de opdracht van de gemeenteraad aangenomen om verschillende locaties in de gemeente aan te pakken, zodat deze verkeersveiliger worden. We gaan bij deze knelpunten op zoek naar de meest passende oplossing per knelpunt. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de 100 verkeersknelpunten en het plan van aanpak gaan we nu al starten met de werkzaamheden aan de Noordlangeweg, Tonsedijk, Zwingelspaansedijk, Drogedijk en Oostdijk.

Plannen fietsverbinding

In het najaar 2015 is met de verschillende belanghebbenden, inwoners en ondernemers, afgestemd welke aanpassingen aangepakt gaan worden aan de vijf wegen. De werkzaamheden starten in juni 2016 en lopen door tot eind juli 2016. In mei 2016 voeren we enkele voorbereidende werkzaamheden uit aan de Tonsedijk. De volgende acties worden aangepakt:

  • Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden 60 km/uur plateaus, fiets(suggestie)stroken met een rode kleur aangelegd en straatverlichting geplaatst in de Zwingelspaansedijk, Tonsedijk en Drogedijk;
  • De Noordlangeweg wordt als fietsstraat ingericht. Dit houdt in dat op delen van de Noordlangeweg, tussen de Oostmiddelweg en Westmiddelweg, en ter hoogte van de aansluiting met de Tonsedijk en het Steenpad rood asfalt wordt aangebracht. Verder komen er landbouwvriendelijke plateaus en passeerstroken. De weg wordt wat verbreed en de voorrangssituatie wordt gewijzigd. De verkeersdeelnemers in de Noordlangeweg krijgen voortaan voorrang op de verkeersdeelnemers in de Oostmiddelweg en Westmiddelweg. Ook wordt verlichting geplaatst op de kruispunten. Daarnaast wordt het gedeelte na Noordlangeweg huisnummer 12 tot de kruising met de Oostmiddelweg straks gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Bewoners en ondernemers van de Noordlangeweg kunnen een ontheffing ontvangen. Voor nooddiensten is het uiteraard altijd mogelijk om deze weg te gebruiken;
  • Het plan voor de Oostdijk bestaat uit optische plateaus (geen fysieke verhoging) die voorzien zijn van een rode kleur. Ook de kruispunten met de Oostmiddelweg en Westmiddelweg en de aansluiting met de Tonsedijk worden rood gemaakt.

Ontwerpen

Tonsedijk

Zwingelspaansedijk

Drogedijk

Noordlangeweg

Oostdijk