Aanleg detectiesysteem fiets- en voetgangersoversteek Lindonk / Suikerpad

Geplaatst: 13-11-2016

Op maandag 14 november start de gemeente Moerdijk met de aanleg van een detectiesysteem bij de fiets- en voetgangersoversteek Lindonk / Suikerpad in Zevenbergen. De aanleg van het systeem zelf vindt op maandag en dinsdag plaats. Op donderdag 17 november wordt het systeem afgesteld en in dienst gesteld.

Detectiesysteem

Het Suikerpad is een belangrijke fietsroute voor onze schoolgaande jeugd. Het doel van het detectiesysteem is het verkeer op de Lindonk te waarschuwen voor kruisende fietsers en voetgangers op het Suikerpad. Er worden lampjes in de grond aangebracht en detectiecamera’s opgehangen. Wanneer er fietsers en/of voetgangers de oversteek naderen worden zij gedetecteerd en beginnen de lampjes te knipperen. De lampjes gaan, wanneer de passanten de oversteek gepasseerd hebben, weer uit.

Doorgang van het verkeer tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden blijft de Lindonk te allen tijde bereikbaar. Er blijft minimaal één rijbaan beschikbaar. Ter plaatse worden er verkeersmaatregelen getroffen en wordt het verkeer door verkeersregelaars geregeld. Tijdens het afstellen van het systeem op donderdag 17 november ondervindt het verkeer geen enkele hinder en zijn verkeersmaatregelen ook niet nodig.

Aanleiding

Deze maatregel maakt onderdeel uit van het door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes’.
Als  u vragen heeft over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Martijn van Galen. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0168 van de gemeente Moerdijk of het e-mailadres martijn.van.galen@moerdijk.nl.

Verkeersoplossingen

De komende pakweg tweeënhalf jaar gaan we op een groot aantal locaties in Moerdijk maatregelen uitvoeren die de verkeersveiligheid vergroten. U kunt de werkzaamheden bekijken in onze interactieve kaart op www.moerdijk.nl/verkeersoplossingen.