Aanpak verkeersknelpunten

Geplaatst: 17-4-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De afgelopen periode zijn er op diverse locaties in de gemeente Moerdijk maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor onze schoolgaande jeugd op de (school)fietsroutes en voor verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied. 

Uitgevoerde projecten

Inmiddels zijn de volgende projecten (boven  €20.000) uitgevoerd: 

  • In Heijningen aan de Slobbegorsedijk: aankoop grond en aanleg parkeervakken; 
  • In Fijnaart aan Jufvrouwenweg: aanleg passeerstroken;
  • In Zevenbergen aan de Kuringen: herinrichting inclusief vrij liggende fietspaden; 
  • In Noordhoek zijn een drietal versmallingen aangebracht; 
  • In Zevenbergen aan het Suikerpad / Lindonk: lichtjesoversteek;
  • In Fijnaart aan Oude Appelaarsedijk: zeven volwaardige passeerstroken en enkele  60km plateaus;
  • In Klundert aan de Vlietweg: aanleg kruispuntplateau met openbare verlichting.

Verder zijn er aan de Oudemolensedijk in Oudemolen ter verbetering van de verkeersveiligheid enkele versmallingen aangelegd. Na het aanbrengen van deze versmallingen zijn er opnieuw snelheidsmetingen gehouden. Uit deze metingen blijkt de snelheid met 10 km/uur gedaald te zijn. Vervolgens hebben we de fietsoversteek bij de bebouwde komgrens volledig heringericht en opgeknapt.   

Aan de Noordlangeweg in Willemstad zijn er een drietal landbouwvriendelijke 60 km plateaus, één 50 km plateau en een versmalling ter hoogte van de bebouwde komgrens aangelegd. 

Elke van bovenstaande locaties kent zijn eigen problemen en op elke plek proberen we rekening te houden met de belangen van verschillende partijen, zoals omwonenden, landbouwverkeer, fietsers en automobilisten. 

Op de planning

Verder staan er een aantal projecten dit jaar op de planning. Zo komt er een verbreding van de Dreef in Fijnaart/Noordhoek. Er is gekozen voor een duurzame oplossing. De Dreef krijgt over de volledige breedte nieuw asfalt. Verder komen er aan de Westmiddelweg en Oostmiddelweg in Willemstad passeerstroken. 

Buiten het uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfietsroutes staat de reconstructie kruispunt Huizersdijk / Zuidrand en het opknappen van de fietspaden aan de Appelaarsedijk in Fijnaart op de rol. 

Verkeersmaatregelen: planning en stand van zaken

Continu aandacht

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat continu aandacht vraagt en niet in één maatregel te vangen is. Er gebeurt zoveel meer, sommige maatregelen zijn klein en inventief, andere juist omvangrijker. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij scholen. Verkeersveiligheid is daarom ook onze prioriteit. We willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat onze wegen zo veilig mogelijk worden. Toch kunnen we niet alles oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke verkeersdeelnemer zelf.