Aanpak verkeersveiligheid kruising Huizersdijk-Zuidrand gaat binnenkort van start

Geplaatst: 16-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Aannemer Schapers en Zoon BV gaat eind oktober van start om de kruising Huizersdijk-Zuidrand opnieuw in te richten zodat deze veiliger wordt. Van tevoren starten netbeheerders Brabant Water en Enexis met het uitvoeren van hun deel van de voorbereidende werkzaamheden. 

Nieuwe inrichting kruising

De kruising Zuidrand-Huizersdijk wordt op dit moment als verkeersonveilig ervaren. Dit komt door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluiting van de vier wegen. Hierdoor is het voor het aankomend verkeer onduidelijk hoe de voorrangssituatie is. Met de nieuwe inrichting wordt de gehele kruising opnieuw geasfalteerd en krijgt het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid voorrang op het verkeer van en naar Standdaarbuiten

Verlichting en zebrapaden

Naast een nieuwe inrichting van de kruising vervangen we ook de verlichting en komen er twee zebrapaden. Verder wordt er naast de kruising een te waterlaatplaats aangelegd voor een maaiboot van het waterschap Brabantse Delta. Een maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen (zoals beken en sloten) als er niet vanaf de wal met machines kan worden gewerkt.

Geplande werkzaamheden

“Er wordt gewerkt aan zowel de rijbaan, het fietspad als het trottoir. Het werk voert de aannemer gefaseerd uit waardoor we de overlast zoveel als mogelijk proberen te beperken”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. Voorafgaand aan de werkzaamheden vervangen Brabant Water en Enexis de water- en gasleidingen onder de kruising. Deze werkzaamheden starten op 2 september 2019 en duren, als alles volgens planning verloopt, tot medio oktober.

Aansluitend gaat projectontwikkelaar Bosselaar-Zuid aan de slag met het aanbrengen van de voorbelasting op de nog te ontwikkelen gronden. Wanneer alles volgens planning verloopt, is dit maandag 28 oktober klaar. Met name tijdens deze werkzaamheden kan het drukker zijn op en in de omgeving van het kruispunt, omdat er speciaal werkverkeer van de weg gebruik moet maken.

Informatiebijeenkomst

Op dit moment worden alle benodigde maatregelen in beeld gebracht. Het is nog niet bekend of en wanneer de kruising wordt afgesloten voor verkeer. Voor de start van de werkzaamheden organiseren gemeente en aannemer een informatiebijeenkomst om omwonenden bij te praten en vragen te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie over dit project op Kruising Huizersdijk.