Aantal milieuklachten in gemeente Moerdijk opnieuw gedaald

Geplaatst: 3-5-2017

In 2014 lag het aantal milieuklachten nog op 804, in 2015 daalde dat naar 577. In 2016 zette die daling door en werden 459 klachten over geur, licht, lucht en geluid geregistreerd. Het aandeel geurklachten werd ook kleiner (van 73% naar 56%). Dat blijkt uit het jaarverslag van Vergunningen en Handhaving 2016 van de gemeente Moerdijk.

Het rapport laat verder zien dat:

  • Het aantal aanvragen voor vergunningen of meldingen licht is gestegen (met name voor bouw-  en sloopactiviteiten)
  • 95% van alle geplande toezichtsactiviteiten zijn uitgevoerd. 
  • In 2016 opnieuw aandacht is besteed aan de brandveiligheid van de industriële gebouwen. 50 panden zijn gecontroleerd. Het naleven van de regels is inmiddels gestegen, maar kan nog beter.
  • Afgelopen jaar zijn twee handhavingsacties gedaan bij campings, met name met het oog op illegale bewoning recreatiebebouwing.
  • Voor het eerst sinds 2009 meer klachten over activiteiten buiten het industrieterrein zijn geregistreerd, dan klachten over activiteiten op het terrein.

Documenten