Onherroepelijk bestemmingsplan Moye Keene in Klundert

Geplaatst: 1-5-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Moye Keene” in Klundert voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van appartementen op het perceel van de voormalige vleesfabriek aan de Moye Keene mogelijk te maken.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Moye Keene is dus onherroepelijk.

Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina Moye Keene.

Projecten