19 januari: informatieavond Golfbaan Zevenbergen

Geplaatst: 17-1-2012

Burgemeester en wethouders hebben onlangs ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de Golfbaan in Zevenbergen. Het is de bedoeling om op de oude stortplaatsen langs de A17 een volwaardige 18 holes en een 9 holes golfbaan met oefenaccommodatie te realiseren. In het voorontwerp-bestemmingsplan worden de ruimtelijke spelregels voor de aanleg en het gebruik van de golfbaan vastgelegd.

Op donderdag 19 januari 2011 is er een inspraak- en informatiebijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Zevenbergen. De aanvang is 19.30 uur. De resultaten uit onder meer deze bijeenkomst worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan.

Naar verwachting kan het bestemmingsplan in de loop van 2012 in werking treden. Daarna start de aanleg van de baan. Het voorontwerp ligt momenteel ter inzage in het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen: Voorontwerp bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk (externe link)

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectenpagina Golfbaan Zevenbergen.