Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Geplaatst: 18-9-2012

Het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met het bestemmingsplan voor de Golfbaan Moerdijk. Als de gemeenteraad in oktober het bestemmingsplan definitief vaststelt, is een belangrijke stap gezet op weg naar de aanleg van een nieuwe golfbaan.

Het bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk is opgesteld om de realisatie van een golfbaan op de voormalige vuilnisstortplaats aan de Keeneweg mogelijk te maken. Intergolf Moerdijk BV wil op deze locatie een volwaardige 18-holes golfbaan en een 9-holes baan bestemd als oefenaccommodatie, aanleggen. Intergolf heeft daarvoor een locatieontwikkelings-overeenkomst (LOO) gesloten met de gemeente Moerdijk.

Realisatie

De aanleg van een golfbaan op de voormalige vuilstorten is vrij uniek en complex. De realisatie vergt daarom extra veel voorbereidingen. Er worden technische voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat door de aanleg van de golfbaan geen milieuschade ontstaat. Als alles volgens planning verloopt kan de baan in de loop van 2013 in gebruik genomen worden.

Zienswijzen

Het ontwerp van het bestemmingsplan Golfbaan heeft vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2012 ter inzage gelegen. In die periode zijn er vier zienswijzen ingediend, die aanleiding gaven om het bestemmingsplan op een paar technische punten aan te passen. In een nota zienswijzen – die bij het bestemmingsplan wordt gevoegd – worden deze zienswijzen behandeld en van een antwoord voorzien. De indieners worden in een hoorzitting in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen nader toe te lichten. Deze hoorzitting vindt plaats op dinsdagavond 25 september om 19.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis en is openbaar. Het bestemmingsplan wordt op 25 oktober aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina Golfbaan - deponie Zevenbergen.