Bosselaar Zuid mooi startschot ontwikkelingen in Zevenbergen

Geplaatst: 16-11-2012

Donderdag 15 november 2012 sloeg wethouder Punt de eerste paal als officiële start van Bosselaar Zuid in Zevenbergen. “We mogen trots zijn op deze realisatie en de andere ontwikkelingen in Zevenbergen”, aldus de wethouder.

Onder het toeziend oog van toekomstige bewoners verrichtte hij de feestelijke handeling en lichtte hij toe wat dit betekent voor Zevenbergen: “De tijd heeft geleerd dat we vol moeten houden. Ook met tegenwind moeten we vertrouwen hebben in de toekomst. En nu staan we hier, trots op deze en de hierop volgende ontwikkelingen die gerealiseerd worden. Met Logistiek Park Moerdijk en de centrumontwikkelingen vormt Bosselaar Zuid de basis voor meer kwaliteit en een breder aanbod in wonen, werken en voorzieningen voor Zevenbergen en de gehele gemeente Moerdijk.”
Ook de toekomstige bewoners van Bosselaar Zuid zijn erg enthousiast dat de realisatie van het plan een feit is en reageren tijdens de wandeling over de locatie: “Het is geweldig dat er nu echt gebouwd wordt, hier komt ons huis!”. De officiële handeling vond plaats op de bouwlocatie aan de Generaal Allenweg in Zevenbergen. Daarna was er voor de toekomstige bewoners gelegenheid om in een feestelijke, informele sfeer met elkaar kennis te maken.

Susanne en Roland hebben afgelopen zomer een mooie rijwoning type A1 gekocht en gaan in Bosselaar Zuid samenwonen. “We waren eigenlijk niet eens echt op zoek, maar kwamen het project op funda.nl tegen en zijn toen naar een informatiemiddag gegaan”, legt Susanne uit. Hij komt uit Klundert en zij uit Lage Zwaluwe en beide verlaten het ouderlijk huis om samen in Zevenbergen te gaan wonen. “Het ligt mooi centraal, er is hier genoeg te doen en de ligging van het plan ten opzichte van het centrum is erg prettig.”

Zevenbergen in Ontwikkeling

Logo van Bosselaar ZuidDoor onder andere de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (meer werkgelegenheid) en de opknapbeurt van het centrum van Zevenbergen (inclusief het terugbrengen van de haven), neemt de vraag naar woningen in Zevenbergen en de rest van de gemeente Moerdijk toe en blijft het voorzieningenaanbod op niveau. Een goed functionerend centrum is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van Zevenbergen, maar voor de gehele gemeente Moerdijk. Om aan de woningvraag van nieuwe inwoners te voldoen en om de jongeren uit de gemeente Moerdijk te huisvesten, krijgt de gemeente Moerdijk van de provincie de mogelijkheid om 825 woningen extra te bouwen, waaronder in Bosselaar-Zuid. Die 825 “Moerdijk MeerMogelijk” woningen zijn opgenomen in de totale woningbouwplanning van de gemeente tot 2020. In totaal worden er tot 2020 ongeveer 2000 woningen gebouwd en/of opgeleverd in de gemeente Moerdijk.

Brede school Neerhof in Bosselaar Zuid

Schoolbestuur stichting De Waarden, woningstichting Brabantse Waard en de gemeente bereiden de ontwikkeling van de brede school Neerhof in Bosselaar Zuid voor. In de brede school is ruimte gereserveerd voor kinderdagverblijf De Roef. Vanwege de (landelijke) terugloop in de kinderopvang wordt door de betrokken partijen de haalbaarheid van de deelname van kinderdagverblijf De Roef onderzocht. Dit onderzoek kost tijd. Volgens planning vindt in december 2012 de definitieve besluitvorming hierover plaats. De verwachting is dat de nieuwbouw van de Neerhofschool niet vanaf het nieuwe schooljaar klaar is. De partijen doen hun best om het project zo snel mogelijk te realiseren.

Voor de ontwikkeling en de realisatie van dit plan hebben Berlaere Vastgoedontwikkeling, Aannemersbedrijf Van Agtmaal en Woningstichting Brabantse Waard de handen ineengeslagen en ontwikkelcombinatie Bosselaar Zuid b.v. opgericht. Meer informatie op de website: www.bosselaarzuid.nl en op de projectpagina Bosselaar Zuid.

Projecten