Groen licht voor Moye Keene in Klundert

Geplaatst: 25-4-2012

Gemeente Moerdijk en woningstichting Brabantse Waard zijn blij met de uitspraak van de Raad van State over het project Moye Keene in Klundert. Hiermee is er groen licht om 25 huurappartementen en een ontmoetingsruimte te gaan realiseren.

 De komende maanden kunnen de benodigde vergunningen door Brabantse Waard worden aangevraagd. Vervolgens kan er gestart worden met de bouwwerkzaamheden. Wethouder Punt: “Gemeente en woningstichting sluiten hiermee aan op een kwaliteitsverbetering en het zorg dragen voor een aantrekkelijke woonomgeving. Daarnaast blijkt uit het woningbehoefteonderzoek 2011 dat er in de kern Klundert behoefte is aan huurappartementen. Met dit project geven we gehoor aan deze vraag. We bouwen dus niet om te bouwen, maar bouwen omdat er behoefte aan is. Dit wordt ondersteund door het kernbeleidsplan Klundert van de woningstichting.”

Appartementencomplex

Dit project is erop gericht de locatie van de voormalige vleesfabriek aan de Moye Keene 2 in Klundert te herontwikkelen. De vleesfabriek is enige jaren geleden gesloopt en het terrein wordt nu door Brabantse Waard onderhouden. In het complex komen 25 huurappartementen in verschillende huurprijsklassen en een ontmoetingsruimte. Deze woningen worden verdeeld over drie woonlagen. De appartementen krijgen een gebruiksoppervlakte variërend van ongeveer 85 vierkante meter tot 135 vierkante meter. Onder het complex komt een parkeergarage. Deze parkeergarage biedt parkeergelegenheid voor de toekomstige bewoners. Daarnaast komen op het eigen terrein ook parkeerplaatsen voor bezoekers.

Wijziging bestemmingsplan

Om het appartementencomplex mogelijk te maken, is een wijziging van de bestemming noodzakelijk. Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moye Keene vastgesteld. Bij de Raad van State is door enkele omwonenden beroep ingediend tegen dit bestemmingsplan. De beroepsschriften gingen vooral over de bouwhoogte van het te realiseren appartementengebouw, de afstand tot de huidige woningen, de te verwachte schaduwwerking en parkeeroverlast. Op 19 maart 2012 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina Moye Keene.

Projecten