Informatieavond Havenfront Willemstad op 23 oktober 2013

Geplaatst: 15-10-2013

Voor het project Havenfront Willemstad is in 2006 een bestemmingsplan vastgesteld. Wethouder Kamp is sinds begin september 2013 projectbestuurder. Vragend naar de essentie van het project zegt hij: “Met een horecapaviljoen, de aanleg van een jachthaven, de bouw van bedrijfsruimten aan de westkant, een hotel, een verenigingsgebouw, een groene uitloop en een promenade krijgen haven en stad meer uitstraling en functionaliteiten. Terwijl de cultuur-historische waarde van Willemstad wel behouden blijft”.

Aanpassing bestemmingsplan

Omdat de bouwplannen van het hotel gewijzigd zijn heeft projectontwikkelaar Ballast Nedam, na overleg met het gemeentebestuur, een verzoek gedaan tot wijziging van het geldende bestemmingsplan. Het gaat om een kleine aanpassing van de hoogte. Het hotel wordt nu 10 meter hoog in plaats van oorspronkelijke 9 meter. Bovendien wordt het aantal kamers in het hotel uitgebreid. Omdat het bestemmingsplan qua bestemming, onderzoeken en andere regels niet wijzigt, wordt een bijzondere procedure gevolgd, waarbij de verplichting om het plan digitaal te maken niet noodzakelijk is. 

Informatieavond

Op 23 oktober 2013 organiseren projectontwikkelaar Ballast Nedam en gemeente Moerdijk een informatieavond in het Maritiem gebouw aan de Lantaarndijk 4 in Willemstad. Op deze avond, die begint om 20.00 uur, zijn inwoners uit Willemstad en andere belangstellenden welkom. Tijdens de informatieavond geven de twee partijen uitleg over de planwijziging en de plannen voor het hotel. 

Reacties op ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 21 november 2013 wordt het ontwerp van dit aangepaste bestemmingsplan ter visie gelegd, waartegen iedereen een zienswijze kan indienen. Daarna wordt het plan voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina Havenfront Willemstad.