Laatste stap naar bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Geplaatst: 29-5-2012

Deze week wordt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Golfbaan Moerdijk’ ter inzage gelegd. Dit is de laatste stap in de bestemmingsplanprocedure voor de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vaststelt. Met het bestemmingsplan worden de ruimtelijke spelregels voor de aanleg en het gebruik van de golfbaan vastgelegd.

De gemeentelijke stortplaats is al jaren buiten gebruik en de regionale stortplaats is gesloten. Het plan is om op deze locatie een volwaardige 18-holes golfbaan en een 9-holes baan bestemd als oefenaccommodatie, aan te leggen. Het plan voor de nieuwe golfbaan op de oude stortplaatsen langs de A17 is een initiatief van Intergolf Moerdijk BV, dat een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) heeft gesloten met de gemeente Moerdijk.

Realisatie

Eerder bleek dat de aanleg van een golfbaan op deze plek zowel technisch, ruimtelijk als financieel haalbaar is. De aanleg van een golfbaan op de voormalige vuilstorten is vrij uniek en complex. De realisatie vergt daarom extra veel voorbereidingen. Er worden technische voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat door de aanleg van de golfbaan geen milieuschade ontstaat.

Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2012 ter inzage op het gemeentehuis. Het plan is ook digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl en op moerdijk.nl/projecten. Iedereen kan tijdens deze periode een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 25 oktober 2012 een besluit over het bestemmingsplan, daarna kan worden gestart worden met de aanleg van de baan. Als alles volgens planning verloopt kan de baan in de loop van 2013 in gebruik genomen worden.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina Golfbaan - deponie Zevenbergen.