Nieuwe perspectieven voor Havenfront Willemstad

Geplaatst: 20-3-2013

De resterende ontwikkelingen binnen het project Havenfront Willemstad kunnen, ondanks de crisis, doorgaan. Op het havenhoofd komt zoals gepland een horecagelegenheid, en het beoogde hotel wordt zelfs vergroot. Daarnaast wordt de haalbaarheid voor de bouw van een aantal bijzondere woningen onderzocht.

Dat staat in de Perspectievennota die door Ballast Nedam is opgesteld en waarmee het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders deze week heeft ingestemd.

Nieuwe perspectieven

Eerder werden binnen het project Havenfront al de jachthaven, wandelpromenade, het maritieme gebouw en de trap over Westbeer gerealiseerd. Voor de resterende ontwikkelingen werd vanwege de crisis een marktverkenning uitgevoerd. Daarmee wordt voor de deelplannen in beeld gebracht wat de actuele perspectieven zijn, hoe ze gerealiseerd kunnen worden en hoe het project Havenfront Willemstad afgerond kan worden. Het college heeft deze week ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingen, namelijk de aangepaste realisatie van het Havenhoofd en de ontwikkeling van een verruimde hotelaccommodatie. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar mogelijkheid van het bouwen van een paar woningen in het gebied.

Ontwikkelingen

Aan de ontwikkeling van het Havenhoofd verandert in principe niets. Er is nog steeds een horecagelegenheid beoogd en er is zicht op exploitant en investeerder. Wel wordt vanwege de kosten gekozen voor een lichtere bouwconstructie. Daarvoor wordt binnen enkele maanden een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Uit de marktverkenning en het onderzoek naar toerisme in de gemeente Moerdijk blijkt dat de beoogde hotelaccommodatie aan de westzijde van het Havenfront ruimer opgezet mag worden. Er wordt tevens gemikt op een hoger, luxer marktsegment. Door Ballast Nedam wordt een voorlopig ontwerp van deze nieuwe ‘Hotelresidentie’ opgesteld. Een nieuwe ontwikkeling is het voornemen om een aantal bijzondere woningen te bouwen boven de bestaande commerciële ruimten aan de westzijde. Voor het zover is moet eerst de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht worden.

Havenfront Willemstad

Het project Havenfront Willemstad kent een lange ontwikkelgeschiedenis. In april 2007 is voor deze ontwikkeling een bestemmingsplan in werking getreden. Met ontwikkelaar Ballast Nedam is een ontwikkelingsovereenkomst gesloten om het gebied in twee fasen te ontwikkelen. Een groot gedeelte van de projectdoelen is al gerealiseerd. Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina Havenfront Willemstad.