Onherroepelijk bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Golfbaan Moerdijk” voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een golfbaan op de voormalige vuilnisstortplaats aan de Keeneweg mogelijk te maken.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan “Golfbaan Moerdijk” is dus onherroepelijk.