Onherroepelijk bestemmingsplan Kloosterblokje IV in Willemstad

Geplaatst: 19-11-2012

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Kloosterblokje IV” in Willemstad voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is ook digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van maximaal 108 woningen op het perceel, gelegen ten zuiden van Kloosterblokje III, mogelijk te maken.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Kloosterblokje IV is dus onherroepelijk.