Ontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 12 februari 2015 tot en met 25 maart 2015 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie het ontwerp van het bestemmingsplan “Kloosterblokje IV, 1e herziening in Willemstad” (planidentificatie NL.IMRO.1709.KloosterblokHerz1-BP30) ter inzage ligt. Dit  ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om in het bouwvlak, gelegen aan de Talingkreek, de bouw van maximaal van 8 vrijstaande woningen in plaats van 6 woningen mogelijk te maken.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indie¬nen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenber¬gen.