Ontwikkeling appartementencomplex in Helwijk

Geplaatst: 21-8-2013

Woningcorporatie Brabantse Waard gaat de locatie op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk herontwikkelen. Dit ter vervanging van het voormalige garagebedrijf Van der Linden. Deze herontwikkeling is gericht op het realiseren van een appartementencomplex.

Het complex gaat bestaan uit 12 appartementen.

Vervolg

Er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van de appartementen mogelijk maakt. Vanaf 22 augustus 2013 tot en met 2 oktober 2013 ligt daarom het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Op maandagavond 9 september 2013 is er een inspraakavond voor omwonenden en belangstellenden over dit voorontwerp bestemmingsplan. Deze bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk en start om 19.30 uur.

Terugblik

Gemeente Moerdijk en Brabantse Waard hebben begin 2013 een locatieontwikkelingsovereenkomst afgesloten om te komen tot de realisatie van dit complex met 12 appartementen. Volgende stap in het proces een planologische wijziging van het plangebied, zodat de ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.