Column burgemeester Jac Klijs - Vluchtelingen: een nieuwe toekomst in een warme, veilige gemeente?

Geplaatst: 11-3-2016

Al maandenlang is er veel aandacht voor de opvang van vluchtelingen. Spijtig is dat de toon van die aandacht vaak negatief is. Gelukkig verliep de discussie in de gemeenteraad, in oktober 2015, goed en respectvol. Duidelijk werd dat wij, college en raad, positief staan tegenover de opvang van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten door oorlog, honger, onderdrukking. Dat we, buiten de opdracht van het Rijk om dit jaar 140 mensen met een verblijfsvergunning onderdak te bieden, ook wat extra’s zouden willen doen.

Wij geloven in kleinschalige, permanente opvang, naar draagkracht van de dorpen en stadjes in onze gemeente. En natuurlijk zonder dat huidige wachtenden voor woningen in de knel komen. Dat geeft naar ons idee de beste kans op een veilige toekomst, in een stabiele en saamhorige omgeving. Het past ook prima bij de wens van de minister om snellere doorstroming vanuit de opvang in asielzoekerscentra.
In oktober hebben we afgesproken  om samen met woningcorporaties, scholen, politie en welzijnsinstellingen te bezien wat de mogelijkheden zijn. Kunnen er woningen extra gebouwd worden, wat betekent het voor schoolklassen, hoe veel mensen zouden dat kunnen zijn, enzovoorts. Die gesprekken zijn of worden gevoerd en de onderzoeken zijn gaande.

Maar…in dat zorgvuldig zoeken naar mogelijkheden past natuurlijk, ik zou eigenlijk zeggen: vooral, ook úw mening. Wij hechten aan samenspraak met u. Het vraagstuk leeft op allerlei manieren in de media en ongetwijfeld vraagt ook u zich geregeld af hoe dat hier zou gaan, of heeft u een idee over hoe het hier zou moeten of kunnen. Wij zijn daar benieuwd naar. Op dit moment ligt er geen verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar het is denkbaar dat de vraag om uitbreiding van de opvang wel komt. Daar willen we op voorbereid zijn en uw mening willen we daarvoor kennen. Zodat we die kunnen meewegen in een eventueel besluit. Laat u horen - door u op www.moerdijk.nl/huisvestingvergunninghouders  aan te melden voor het digitale burgerpanel.  U krijgt dan toegang tot een digitale vragenlijst die u kunt invullen tot en met 20 maart. Ik ben benieuwd!