Column burgemeester Klijs - Het gaat om veiligheid, niet om regeltjes

Geplaatst: 30-11-2017

Nieuwsbericht afbeelding

Met camping Fort Oranje in Rijsbergen als meest bekende en pijnlijke voorbeeld is het permanent wonen op campings ineens een hot item geworden. Want achter het ontspannen beeld van lekker kamperen, onder een vrolijk zonnetje wat watertrappelen in het zwembad en gezellig kletsen met je buren blijkt soms ook een heel ander beeld schuil te gaan.

Een naar, mensonterend beeld van gastarbeid, criminaliteit, illegale bewoning, van wonen in vochtige, provisorische, onveilige ruimten. Van eenzaamheid of onveilige verblijven. Maar soms ook van bewuste keuze: in plaats van een woning in stedelijk gebied, wonen op een minder luxueuze maar vrijere plek. Er zijn allerlei redenen waarom mensen er voor kiezen om op een camping te gaan wonen en er permanent te blijven. 

Echter, los van de redenen: campings, en de verblijven op campings, zijn ingericht en gebouwd om tijdelijk, kortdurend te recreëren. Ook voorzieningen zijn doorgaans minimaal. Daarom is permanente bewoning van recreatiewoningen eenvoudigweg niet toegestaan. Dat heeft alles te maken met veiligheid, met het doel van de verblijven, met de inrichting van terreinen. Denk alleen al aan bereikbaarheid door hulpdiensten, mocht er zich een incident voordoen. Het gaat niet om regeltjes, het gaat om veiligheid en verantwoord wonen.

Daarom hebben we ook in Moerdijk eens goed gekeken naar permanente bewoning op campings. Dat hebben we in 2016 gedaan. We hebben toen in totaal 63 bewoners gevonden die staan ingeschreven alsof het een woonadres zou zijn. We hebben de campingeigenaren verzocht er voor te zorgen dat er per 1 maart dit jaar een einde zou komen aan die inschrijving en het permanent bewonen van recreatiewoningen. Daarna is er nog gelegenheid tot 31 december aanstaande om te verhuizen. Dat geeft mensen naar ons idee genoeg ruimte om zich elders in te schrijven of een andere woonruimte te vinden. Mensen zijn immers altijd zelf aan zet om te zorgen voor (legale) woonruimte.

Ik hoop van harte dat het iedereen lukt of gelukt is om alsnog een vaste, veilige woonruimte te vinden. Maar natuurlijk begrijp ook ik: je hebt niet altijd zomaar een woonruimte. Verhuizen is ingrijpend en kost tijd. Initiatief zal daarbij wel van de betrokkenen zelf moeten komen. Het is natuurlijk niet zo dat mensen bij het vinden van woonruimte afhankelijk zijn van ons als gemeente.

Tenslotte: de uitnodiging die ik van twee bewoners van camping Bovensluis in Willemstad kreeg via BNDeStem … die heb ik aangenomen. Binnenkort neem ik zelf poolshoogte bij de campings en ga ik bij ze op de koffie.