Column wethouder Désirée Brummans - Eerste stappen

Geplaatst: 28-3-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Een poosje geleden liet ik weten dat we zeventien projecten in gang hebben gezet. Nu zie je bij ‘in gang zetten’ vaak al graafmachines die bergen zand verzetten; bouwvakkers op de steigers met de bouwradio gezellig aan; je ziet fietspaden al liggen en winkels al openen. O, en wat zou je soms wensen dat het zo snel kón.

Tegelijkertijd is het goed om te weten wat er vooraf gaat aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Dat er regels en werkwijzen zijn om te zorgen dat een nieuwe wijk goed aansluit op bestaande wijken. Dat er duurzaamheidseisen zijn, of eisen van de Provincie. Dat het veel onderzoek vergt voordat de schop de grond in kan.

Wat gaat er dan zoal aan vooraf?

De bouw van een woonwijk begint met alle vragen die opkomen op een rij te zetten: het startdocument. Hoeveel woningen zijn er nodig? Voor wie? In welke prijsklassen? Waar is grond beschikbaar of aan te kopen? Hoe sluit je wegen aan op het bestaande netwerk? Het startdocument gaat naar de gemeenteraadsleden, zodat zij er hun kijk op kunnen geven. We spreken met inwoners, omwonenden, houden informatieavonden. De antwoorden op de vragen komen tevoorschijn in de volgende fase: ‘onderzoeken, tekenen en rekenen’.

Voor wat voor soort bouw is de beoogde grond geschikt, waaruit bestaat de bodem, wat zijn de gevolgen voor verkeer, geluid, wat zou het kosten als we het zo of juist zo doen? Ook hierover moet de gemeenteraad beslissen. Is dat akkoord? Op naar fase drie: verder onderzoek, uitleg, inspraak en vooral: weer samenspraak met u, met omwonenden. Grond verwerven. Nu gaat het om ‘welke riolen zijn er in deze grondsoort nodig’ tot aan ‘welke lantaarnpalen’; het maken en door de raad laten vaststellen van een bestemmingsplan, waar ook de Provincie een zegje over moet doen. Tijd geven om zienswijzen of bezwaren in te kunnen dienen. Iedereen akkoord? Dán wordt het tijd voor de shovels en ‘de schop in de grond’. Starten met de woningverkoop en ook hier: informatieavonden en uitleg daarover.
Gemiddeld duren deze stappen vijf jaar. Een lange tijd, maar ze zijn in gang gezet. Op een duurzaam, toekomstgericht Moerdijk!