Column wethouder Désirée Brummans - Van groen denken naar groen doen

Geplaatst: 21-11-2018

Nieuwsbericht afbeelding

Klimaatakkoord, broeikaseffect, CO2 uitstoot, energietransitie, gasloos bouwen, klimaatadaptatie, duurzaamheid, zonneweides en ja: sinds kort doen ook de kerncentrales mee om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dagelijks lezen en horen we er over in de media. Grootse ambitieuze plannen van het kabinet monden uit in grote opdrachten voor gemeenten. Ook in Moerdijk zullen we vele stappen harder moeten gaan lopen om die klimaatdoelstellingen te halen.

Maar hoe? Technisch is er al veel mogelijk. We zijn bijvoorbeeld in staat om de enorme hoeveelheid restwarmte en CO2- uitstoot van het Industrieterrein voor andere doeleinden te gebruiken. Maar daar komt ‘ie weer: wie gaat dat betalen? Het zou allemaal fantastisch zijn, maar er is geld, heel veel geld voor nodig. Zeker is dat wij in Moerdijk zullen samenwerken met andere West-Brabantse gemeenten en de provincie om tot een duurzamer Brabant te komen. Betaalbaarheid van de energietransitie is ook daar steeds onderwerp van gesprek.

Via de stads- en dorpstafels willen we komen tot een Lokale Energie Agenda (LEA). Doel daarvan is om met u tot gezamenlijke maatregelen te komen. Voor sommige maatregelen kunnen we bovendien financiering organiseren via het Energietransitiefonds Moerdijk. Dit fonds wordt gevuld uit grote energieprojecten, zoals de bouw van windmolens en zonneparken. We zijn daarmee gestart in de dorpen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Ze liggen aan de A16, waar binnenkort windmolens komen te staan. Uiteindelijk komen alle dorpen en stadjes aan de beurt.

En, u en ik kunnen nu ook al veel zelf doen. In en om huis valt er vaak nog veel te besparen. Begin volgend jaar starten we met een voorlichtingscampagne over duurzaam samenleven in Moerdijk, waarin we u op de hoogte houden en tips geven hierover.
Grotere maatregelen, zoals gevelisolatie en zonnepanelen, leveren u op langere termijn geld op. Maar ze kosten eerst veel geld. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom hebben wij de Stimuleringsregeling duurzaamheid in het leven geroepen. U kunt voordelig geld lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en de lening terugbetalen via de besparing op uw energierekening. Samen kunnen we een gezond en toekomstbestendig Moerdijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

U doet toch ook mee?!
Kijk voor meer informatie over de Stimuleringsregeling op www.moerdijk.nl/stimuleringsregelening.