Column wethouder Frans Fakkers - Het huishoudboekje

Geplaatst: 15-6-2016

“Gemeente Moerdijk stevent af op tekort”, “Overschot van 1 miljoen” – dan weer lijkt er een faillissement aanstaande, dan weer maken we ‘winst’, dan weer moet er bezuinigd worden: berichten over de financiën van de gemeente wisselen nogal eens. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt hoe het zit; wie snapt er nog wat van met die steeds verschillende berichten? Hoe dit werkt zal ik in dit stukje uiteen zetten. Het gaat dus over geld. Over het huishoudboekje van de gemeente. Over een totaalbedrag van dik 80 miljoen euro.

Ik heb het vaak over ‘ons huishoudboekje’. En eerlijk is eerlijk: in wezen is het ook niet zo veel anders: er komt geld binnen, en er gaat geld uit. Gaat er meer uit dan in, dan komen we tekort. Om dat te voorkomen maken vakambtenaren tussentijds de zogeheten Bestuursrapportages. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Die rapporten geven de tussenstand weer. Met andere woorden: hoe staan we er voor met onze inkomsten en uitgaven. Ook staat er een vooruitblik in: welke uitgaven en inkomsten zijn er nog te verwachten. En daar zit ‘m nu de kneep: daar zitten natuurlijk altijd onzekerheden in. Want hoe hoog pakt bijvoorbeeld dit keer de toelage uit die wij als gemeente ontvangen van het Rijk. Dat is geen simpel mailtje met ‘Jullie krijgen dit keer X miljoen’ en de toelage verandert elk jaar. Of hoe veel geld zullen we kwijt zijn aan de opvang van vluchtelingen? Dat wéét je niet en dat kun je ook niet van tevoren weten. Dat moet je inschatten. Daarom wisselen die vooruitzichten wel eens. Het is een momentopname en die levert dus steeds een ander beeld op. Zonder dat wij daar als gemeente invloed op hebben.

De derde rapportage is eigenlijk ons jaarverslag, daarin staat vermeld wat we bereikt hebben en hoe we als gemeente al dan niet binnen wat we begroot hadden zijn gebleven. De jaarrekening die daar dan bij past wordt door een onafhankelijk accountant gecontroleerd en rapporteert hierover aan de gemeenteraad. De meest recente conclusie van de accountant dateert van eind mei en geeft aan dat de gemeente een ‘goede, sterke financiële positie’ heeft.