Column wethouder Frans Fakkers - Even weer dat jochie

Geplaatst: 21-6-2017

Kunt u het gevoel nog terughalen, dat moment van vroeger, net voordat de schoolvakantie begon en het moment naderde dat je je rapport zou krijgen? Was u zenuwachtig, of al blij, in de zekerheid dat uw werk gewaardeerd werd met een mooi cijfer? Ging u schoorvoetend en met knikkende knieën naar huis, het rapport brandend in de handen en onderweg al verzinnend wat je zou zeggen? Of op een drafje naar huis, alvast verheugend op hoe veel geld je er misschien mee kon ophalen?

Ik weet het nog wel. En sterker nog: ik voel me nog elk jaar een beetje zo. Als de uitslagen van de jaarlijkse peiling onder inwoners in een rapport gezet zijn en we uw rapportcijfers krijgen. Dan voel ik me weer even dat jochie. Dan wéét ik dat iedereen zijn best heeft gedaan, dat er op allerlei fronten werk is verzet, maar…was het genoeg? Wel, dat was het dit jaar. Met een gerust hart kon ik vorige maand de rapportcijfers laten zien.

Op alle fronten kregen we voldoendes of ruime voldoendes. De cijfers zijn vergelijkbaar of in positieve zin net ietsje hoger dan de landelijke gemiddelden. Voor ‘samenwerking met inwoners’ kreeg de gemeente een 6,29. Ietsje meer dan vorig jaar en meer dan landelijk. 41% van de mensen vond dat er voldoende ruimte is om ideeën en initiatieven te realiseren. Nog een paar: ‘Wonen in Moerdijk’ kreeg een 7,29 van de inwoners die de peiling hebben ingevuld. Een 7,25 gaven mensen aan verbondenheid en maar liefst 61% van de ondervraagde mensen vindt dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan. Wat een fijn idee! Wat betreft dienstverlening weten we de stijging vast te houden. De 6,1 van 2015 werd een 6,5 in 2016. Op een aantal punten scoren we bovengemiddeld hoog, zoals op digitale dienstverlening, en over dienstverlening in het algemeen zijn mensen ook tevredener.  Het lijkt er op dat het werk aan de website zijn vruchten afwerpt. 

Maar…als u mij kent, dan weet u dat ik altijd zoek naar hoe het net weer wat beter kan. Een zes is een voldoende en het streven is een zeven, maar ligt het in mijn macht…dan nog veel liever een acht!

Benieuwd naar nog meer cijfers over Moerdijk? Dan een tip: kijk eens op www.waarstaatjegemeente.nl. Daar vindt u een schat aan informatie over onze gemeente.