Column wethouder Frans Fakkers - Het juiste antwoord en écht geholpen?

Geplaatst: 29-9-2016

Eerder dit jaar bleek uit ‘Waar staat je gemeente’ dat we op de goede weg zijn met onze dienstverlening. De waarderingscijfers voor onze service zitten in de lift. De 6,7 (uit de jaarlijkse enquête, 2015) is mooi en komt overeen met het landelijke gemiddelde, maar we willen hoger. Een streven dat ik continu benadruk: zorgen dat die waardering nog verder stijgt.

Daarom vragen we sinds een paar weken aan mensen na een telefoontje, baliebezoek of aanvraag via de website om ons te helpen. Door het beantwoorden van enkele vragen over onze dienstverlening en hoe u het contact met ons heeft ervaren. Uw antwoorden geven ons inzicht in hoe we u te woord staan, of u het juiste antwoord heeft gekregen, of u snel werd geholpen of bijvoorbeeld of u op de website kon vinden wat u zocht. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken verzamelt en verwerkt de resultaten voor ons, uiteraard anoniem. Hoe meer we te weten komen, hoe beter we u van dienst kunnen zijn. We werken daar continu aan met als lijfspreuk: ‘Het juiste antwoord en écht geholpen!’. Laat u ons weten of ons dat lukt – en vooral: waarom wel of waarom niet?

Naar mijn idee verdien je waardering door te doen wat je zegt, te zeggen wat je doet en natuurlijk door goede kwaliteit te leveren. Maar, waardering ontstaat ook door contact. Door betrokkenheid, samenwerken en ‘meedoen’. Met een moeilijker woord: participatie. Dat is, meer nog dan dienstverlening, tweerichtingsverkeer. U heeft een plan of idee, wij kijken wat wij daar in kunnen betekenen. We hebben daar stevige stappen in gezet. U gaf ons daarvoor maar liefst een 7,5. Een flinke opsteker, die meteen de uitdaging met zich meebrengt om dat - op zijn minst - zo te houden. Ik ben er van overtuigd dat de gebiedsplannen een van de manieren is om samenwerking op de rails te zetten en rollend te houden. Op Zevenbergen na heeft inmiddels elke kern een eigen gebiedsplan, voortgekomen uit samenspraak tussen u als inwoner of misschien uw straat-, buurt-, dorps- of stadsgenoten en een afvaardiging van gemeente, woningcorporatie, zorginstelling en politie. Samen hier verder vorm aan te geven zal leiden tot mooie resultaten op het gebied van dienstverlening en leefbaarheid.