Column wethouder Frans Fakkers - Op koers

Geplaatst: 17-11-2016

Vorige week was het gemeentehuis een middag gesloten voor een bijeenkomst voor alle ambtenaren. Sluiten doen we zelden - ik vind dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Gelukkig zijn we dat, onder andere dankzij digitale mogelijkheden. Van de Buiten Beter-app tot webformulier en als het persoonlijk moet, dan kun je een afspraak maken op een geschikt moment. Dat was meteen ook één van de onderwerpen van die middag: dienstverlening.

De hoofdvraag die middag was hoe we als organisatie de toekomst in gaan. Zoals elk bedrijf regelmatig koers moet bepalen en bijstellen, zo moeten wij dat ook. Waar gaan we heen, liggen we op koers wat betreft de plannen en afspraken die in het begin zijn gemaakt; wat we gaan doen, en zijn we toekomstbestendig? Hoe spelen we zo goed mogelijk in op alle veranderende wensen? We houden informatieavonden, je kunt een afspraak maken, je kunt telefonisch of via je mobieltje een melding doen, er is Facebook… De mogelijkheden van nu zijn bijna onbeperkt. Maar past dat u? En hoe moet het over pak ‘m beet, vijf jaar gaan? Die toekomst, daar ging het over. We zitten als gemeente midden in een ommekeer van ‘bepalend gezag’ naar ‘meedenkende kracht’. Een ommezwaai die deels ‘vanzelf’ verloopt door de contacten met inwoners en elkaar en die deels is opgelegd door nieuwe wetten en de taken die bij de gemeenten zijn neergelegd. Maar die hoe dan ook bewuste vernieuwing vraagt. Continu. Dat benadrukt en vraagt ook de gemeenteraad van ons en het was goed om daar eens bij stil te staan. We moeten reageren op vandaag, maar ons óók voorbereiden op morgen.

Buiten die discussie over toekomst, koers en vernieuwing stonden er vorige week natuurlijk ook lopende zaken op de agenda. Zoals de begroting voor 2017. Ik ben er trots op dat we ook dit jaar weer een keurige, sluitende begroting konden voorleggen aan de gemeenteraad. Ook wat betreft de financiën liggen we goed op koers. En daar ben ik, in goed Fenderts, fier op. Het hele boekwerk, zo leesbaar mogelijk gemaakt, kun je vinden op de website. Nog vóór 1 december zorgen we voor een beknopt overzicht.