Column wethouder Frans Fakkers - Verrast

Geplaatst: 12-4-2017

Goed nieuws. Onze inwoners weten ons steeds beter te vinden als het gaat om een steuntje in de rug voor initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan een leukere, veiligere, mooiere en schone wijk of buurt. Steeds meer zien we dat plannen gemaakt worden, dat er samen in de buurt of wijk de schouders er onder gezet worden en dat de weg naar het gemeentehuis daarbij ook gevonden wordt.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat “de overheid” of “de gemeente” de kartrekkers zijn die alles oplossen. Nee; u maakt plannen, zet er zelf de schouders onder en doet een beroep op onze steun. Samen trekken we dus die kar. Inwoners en gemeente. Want wie weet het nu beter wat er gebeuren moet, of wat een verbetering zou zijn in de buurt dan inwoners zelf?

Ik vind dat prachtig, die vele initiatieven die ontplooid worden. Ik ben er ook wel trots op dat we dit in onze gemeente zo oppakken. Het geeft u kansen, maar het is ook voor ons fijn: het geeft ons ook meer gelegenheid om mee te denken, mee te doen, creatiever te zijn. En zo te zorgen voor een gemeente die schoon, heel en veilig is. Een gemeente waar het prettig wonen is. Waar mensen willen blijven of komen wonen. We kunnen meedenken over vergunningen, veiligheid, een financiële bijdrage of op een andere manier helpen. Niet alles kan natuurlijk, maar we kijken graag naar wat er wel mogelijk is.

Andere punt dat ik ook opvallend vind: het blijkt dat gemiddeld 80% van de kosten van initiatieven die bij ons binnenkomen door de initiatiefnemers zelf wordt opgehoest. Met onze bijdrage van 20% zijn wij zeker niet de hoofdfinancier. Dat toont aan dat u ook echt zelf de schouders er onder zet. Ik vind dat een heel groot compliment voor iedereen die mee doet om deze mooie initiatieven te realiseren. Het goede nieuws heeft ook een gevolg: door het vele beroep op de gemeente droogt ons geldpotje dat bestemd is voor die initiatieven sneller op dan wij hadden voorzien. Het is een fikse opgave om te zorgen dat er toch middelen blijven om al die mooie initiatieven te kunnen blijven helpen. Die uitdaging ga ik overigens graag aan. Laat u dus niet afschrikken en blijf ons verrassen met uw initiatieven!