Column wethouder Jaap Kamp: Vertwijfelde Don Quichote of praktische toekomstkijk?

Geplaatst: 6-10-2016

Windmolens...het is en blijft een heikel punt. Het eerste dat ik vaak hoor is 'ze verpesten het landschap'. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ze zijn niet mooi, hoog en het zoeven van de enorme vleugels is hoorbaar. Dus nee, ik ben zeker geen onbetwist voorstander. Toch ben ik ook niet de Don Quichote die de reuzen zal bevechten. Ik ben er namelijk wel van overtuigd dat we ze nodig hebben.

Gas, olie en andere brandstoffen kunnen we niet ongestraft uit de aarde blijven halen. Met onze almaar groter worden behoefte aan apparaten, comfort en een groeiende wereldbevolking putten we de aarde uit. Om de toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen moeten we alternatieven inzetten. Daarvan zijn ook Rijk en gemeenteraad overtuigd. Met die overtuiging is de basis gelegd voor de opdracht aan de gemeente Moerdijk om vóór 2020 te zorgen dat er in totaal 61 megawatt (MW) elektriciteit opgewekt wordt in onze gemeente.

Ik leg hier heel kort uit hoe dat werkelijkheid zou kunnen worden: vijf Moerdijkse molens nabij Zonzeel/Drimmelen kunnen 15 MW leveren. Daarvoor zijn afspraken gemaakt over een sociaal fonds. Zodat mensen niet alleen de lasten, maar ook de lusten hebben. Zeven hoge molens op het Haven- en Industrieterrein zouden 21 MW kunnen opleveren. Daarover is nog discussie: hoe hoog moeten die molens dan precies zijn? En hoe veel extra molens zou je moeten plaatsen als je voor lagere molens kiest: die leveren immers minder op.

Voor de resterende 25 MW is het zaak om nu zelf een plaats te zoeken. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat de provincie een plek aanwijst. Ze heeft daarvoor een oogje op het gebied rond Klaverpolder.

Zijn de molens trouwens een eeuwig blijvende toekomst? Nee, denk ik. De grote, houten telefoon-bak is een slim mobieltje geworden dat we nu achteloos in onze broekzak steken. Vangen we straks de wind in minuscule apparaatjes, in dakpannen, of misschien zelfs in slimme kleding? Geen idee. Dat is de toekomst die we veilig kunnen stellen voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.