Column wethouder Jaap Kamp: Zuinig op onze (rest)warmte

Geplaatst: 9-8-2016

Eigenlijk klinkt het zo simpel: bedrijven wekken energie (warmte) op. Maar niet altijd wordt alle opgewekte warmte gebruikt. Die ongebruikte restwarmte verdwijnt in veel gevallen nutteloos in de lucht, of het water. Zou toch geweldig zijn als we die warmte naar bedrijven transporteren die er wel gebruik van maken? Nou, dat willen we nu ook gaan doen.

We sluiten aan bij het project EnergywebXL. Dat is een samenwerkingsverband tussen provincie Noord-Brabant, gemeente en Havenschap Moerdijk met als doel die restwarmte in de vorm van goedkope en duurzame energie te leveren aan andere bedrijven.

EnergywebXL gaat de koppelingen tot stand brengen tussen de aanbieders van die restwarmte en de bedrijven die willen afnemen. Dat wij als gemeente Moerdijk in dit project stappen is eigenlijk bijna logisch, als je ziet dat de industrie op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk verantwoordelijk is voor maar liefst 15% van het totale energiegebruik in de provincie. Daar is dus veel (restwarmte) te halen, én te brengen. Er is al volop interesse: bedrijven die willen deelnemen, en ook van ondernemingen en projecten waar behoefte is aan restwarmte.

Een mooi initiatief als het gaat om duurzaamheid en verstandig omgaan met energie, omdat we op deze manier ons gebruik van fossiele brandstoffen drastisch kunnen verminderen. Maar EnergywebXL biedt ook nog eens een mooie impuls aan de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in onze regio. Het kan bedrijven namelijk over de streep trekken om zich in onze omgeving te vestigen. En het past perfect in ons streven om te werken aan het verduurzamen van haven en industrieterrein en de doelstellingen die we als gemeente hebben bepaald op het gebied van energiebesparing.

Op dit moment zijn we met de betrokken partijen bezig om de geïnvesteerde kansrijke projecten voor de uitwisseling van restwarmte verder uit te werken. Wanneer alles positief verloopt dan kunnen we eind van dit jaar nog een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met de partijen die belangstelling hebben. En dan stroomt de restwarmte die nu nog ongebruikt via de pijpleidingen wordt afgevoerd naar lucht of water straks mogelijk naar bedrijven die er wel gebruik van maken. Ik kan bijna niet wachten.