Snoeihout

Snoeihout wordt uitsluitend op afroep aan huis ingezameld. U kunt snoeihout tot vrijdag vóór de inzameldag tot 12.00 uur aanmelden bij de gemeente via het online meldingsformulierof via telefoonnummer 14 0168. U kunt snoeihout niet melden via social media of e-mail.

online melden

Wat is het?

  • takken
  • stammen

Wat is het niet?

  • groente en fruit
  • grond, zand, aarde
  • graszoden
  • hout

Waar kan het heen?

Snoeihout wordt aan huis ingezameld (uitsluitend op afroep) op de ophaaldag die u vindt in de afvalwijzer. U kunt dit vooraf online aanmelden.

Voor de inzameling gelden enkele aanbiedregels:

  • bundelen mag uitsluitend met sisaltouw.
  • een bundel mag niet meer wegen dan 25 kilogram.
  • een bundel mag niet langer zijn dan 1 meter en de doorsnede niet groter dan 0,5 meter.
  • per huishouden mag per keer maximaal 1 m³ worden aangeboden! 

Boomstronken horen niet bij snoeihout/grof tuinafval, maar bij het grof huishoudelijk afval. U kunt boomstronken ook naar de milieustraat brengen.