Arbeidsmigranten: goede huisvesting

Geplaatst: 29-10-2020

Arbeidsmigranten. In Moerdijk werken er zo’n 4.600, met name uit Polen en Roemenië. Mensen die vaak niet de makkelijkste banen aanpakken. Ze werken met name in logistiek en voedselvoorziening zoals tuinbouw. Ze steken de handen flink uit de mouwen. Doen boodschappen hier en dragen bij aan welvaart en economie. In de praktijk blijkt echter wel dat woon- en leefomstandigheden voor deze werkers vaak nog slecht geregeld is

Het zorgen voor menswaardig wonen is dan ook een flinke opgave, die we alleen in samenwerking met ondernemers, inwoners, woningcorporaties, uitzendbureaus en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen en willen aanpakken.

Nieuwe inwoners helpen bij behoud van scholen, winkels

Daarom hebben we de aanpak arbeidsmigratie vastgesteld. Arbeidsmigranten die langere tijd in onze gemeente blijven zijn als nieuwe inwoners. Hun komst zorgt er voor dat een kleine school misschien toch open kan blijven. Of dat die handige winkel op de hoek kan voortbestaan. Ook daarom zetten we in op degelijke, goede huisvesting voor hen. Waarbij we óók oog houden voor de overige woonwensen in de gemeente.

Extra huisvesting voor arbeidsmigranten en inwoners

We gaan zorgen voor goede, menswaardige en aantrekkelijke woonmogelijkheden binnen de gemeente. We willen hiervoor plaatsen zoeken en met bedrijven, huisvesters en uitzendbureaus afspraken vastleggen voor een goed beheer van deze locaties. We willen af van huizen met te veel mensen in te kleine kamers, en toe naar veilig, gezond en langduriger kunnen wonen.

Tijdelijke woningen geven ruimte in bestaande woningmarkt

Om dat mogelijk te maken zetten we in op tijdelijke woningen. Niet alleen voor arbeidsmigranten, maar óók voor andere inwoners en woningzoekenden. Immers, de woningmarkt is krap, voor iedereen. Dat zien wij ook. Door extra huisvesting voor arbeidsmigranten komen bovendien bestaande woningen weer beschikbaar voor starters en andere huishoudens.

Wilt u meedenken?

Om deze aanpak komende maanden goed uit te werken, betrekken we verschillende organisaties en de gebiedstafels hierbij. Ook willen we graag uw mening. Heeft u vragen en/of wilt u meedenken over de aanpak van huisvesting voor arbeidsmigranten? Neem dan contact op met Maud van der Lee, via telefoonnummer 14 0168.

Documenten