05-12-2018: Ontheffing verleend voor het verbod voor vrachtauto's

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat:

Op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, wordt op 13 april 2019 ontheffing verleend voor het verbod voor vrachtauto's (RVV bord C07) op wegen die in de route zijn opgenomen van de gehandicaptentocht 2019 en het parkeren in de bebouwde kom van de kernen Standdaarbuiten, Fijnaart, Oudemolen, Zwingelspaan, Klundert, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 15 januari 2019 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.