06-08-2019: Tijdelijke wegafsluitingen en parkeerverboden

Vanwege het Wielerweekend Moerdijk zijn in Zevenbergen de straten op het parcours (Zeestraat – Willem-Alexanderlaan – Arembergstraat – Drielindenstraat – Langenoordstraat) en alle straten die binnen dit parcours liggen, afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Vanwege opbouwwerkzaamheden is de Zeestraat gedeeltelijk vanaf 9 augustus 2019, 12:00 uur eveneens afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Daarnaast geldt op het parcours een parkeerverbod. Hierop is de wegsleepregeling van toepassing.