10-10-2019: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Mestbewerkingslocaties

De provincie heeft op 17 september 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project Mestbewerkingslocaties vrijgegeven voor inspraak. In de NRD wordt een voorstel gedaan voor de reikwijdte en het detailniveau van de uit te voeren onderzoeken in het milieueffectrapport (MER). 

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Noord-Brabant.