12-03-2019: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam             
en voorletters     
Geboortedatum          Datum beslissing
Snel, C.J.                             17-03-1970      05-03-2019
van Fessem, R.                         14-07-1995                                                           05-03-2019
Steijvers, H.F.                           11-07-1958                                                            05-03-219
Dubbelman, T.                           02-09-1985                                                           05-03-2019

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda