17-10-2018: Ontheffing aan Gall & Gall Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Het verlenen, op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), van een ontheffing aan Gall & Gall Zevenbergen voor het, één keer per week en op gezette tijden, laden en lossen op de Oude Kerkstraat te Zevenbergen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 27 november 2018 een bezwaarschrift indienen.
In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.