21-08-2018: Vertrokken naar onbekende bestemming


Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Datum beslissing
Roks ,A.L.M.W.E 09-12-1969    13-08-2018
Roks-Nachtzaam, S.    09-12-1969 13-08-2018
Kamminga-Domenie, C.L.M 22-01-1980    13-08-2018
Kamminga, L 27-07-2013 13-08-2018

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda