23-04-2019: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 
Geslachtsnaam              
en voorletters     
Geboortedatum           Datum beslissing
Prinsen, D.S.                   07-10-1981             08-04-2019
van der Hoek, P.                         17-08-1974                             09-04-2019
Gallait, D. B. B. L. 25-07-1966                                   15-04-2019
Ekici, E.                                      10-04-1978                    15-04-2019

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda