24-09-2018 Vertrokken naar onbekende bestemming

  Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam                         Geboortedatum                                                           Datum beslissing

en voorletters                                                 

 

Vries, de, H.O.P.                      28-01-1963                                                       17-09-2018

 

Ciobanu, M                               14-10-1982                                                       18-09-2018

 

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.