24-12-2019: Beleidsregel geveltuinen en boomspiegels

Het college van de gemeente Moerdijk heeft in zijn vergadering van 10 december 2019 de beleidsregel geveltuinen en boomspiegels vastgesteld. Er komen steeds vaker verzoeken van bewoners zonder voor- of achtertuin, om in het kader van Operatie Steenbreek en het vergroening van de straat, een strookje tegen de gevel te mogen vergroenen. Veelal houdt dit in dat een rij tegels tegen de gevel van de woning vervangen wordt voor groen of door enkele bloembakken tegen de gevel van de woning weg te zetten. Ook komt het voor dat een boomspiegel wordt aangeplant als boomtuin.

Het college van de gemeente Moerdijk heeft daarom een aantal regels opgesteld om het gebruik mogelijk te maken. Er zijn wel enkele voorwaarden om een geveltuin aan te mogen leggen: 

  • er moet altijd minimaal 1.5 meter vrije loopruimte overblijven. 
  • geveltuinen mogen maximaal 30 cm breed en 6 meter lang zijn. 
  • zij mogen geen overlast veroorzaken door overhangend groen. 
  • er mogen ook geen hekjes geplaatst worden.
  • Boomtuinen moeten in de directe omgeving van de woning gelegen zijn. 

U krijgt een gebruiksovereenkomst voor de gevel-of boomtuin maar betaalt geen vergoeding. Het aanvragen van een gevel- of boomtuin moet schriftelijk gebeuren, er wordt een formulier op de website van de gemeente Moerdijk geplaatst. 

Voor vragen kunt u terecht bij het cluster Grondzaken en Vastgoed op telefoonnummer 140168