24-12-2019: Gemeentelijke belastingen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2020
  • verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2020
  • verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2020
  • verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020
  • verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020
  • legesverordening gemeente Moerdijk 2020
  • verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2020
  • verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2020
  • regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2020

Bovengenoemde verordeningen zijn van belang voor het belastingjaar 2020. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020. De besluiten zijn opgenomen in het belastingregister 2020 op 13 december 2019 onder de nummers 1 tot en met 9. De verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De verordeningen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http:// www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met B.M. de Bruin van het team Financiën, JZ en Inkoop tel. 140168.

Belastingtarieven 2020

De gemeenteraad heeft de volgende tarieven vastgesteld: 

Onroerende-zaakbelastingen

Woningen: Eigenarenbelasting  0,0890%
Niet-woningen: Eigenarenbelasting 0,2886%
Niet-woningen: Gebruikersbelasting 0,2299%

Afvalstoffenheffing:

Meerpersoonshuishoudens € 257,53
Eénpersoonshuishoudens € 193,15

Rioolheffing:

Meerpersoonshuishoudens € 260,27
Eénpersoonshuishoudens € 195,20