Buurtpreventie Moerdijk: ruim 4 jaar succesvol

Geplaatst: 14-10-2017

Al weer ruim vier jaar beschikken bijna alle wijken of dorpen in de gemeente Moerdijk over buurtpreventie. één team bestaat zelfs al 12 jaar. Verdeeld over de gemeente zijn er in totaal 23 teams actief

Naast buurtpreventie (teams die voorzien van hesjes en regelmatig fysiek zichtbaar zijn in de wijk) zijn er ook aparte WhatsApp-groepen. Dit zijn inwoners die op straat en/of wijkniveau via WhatsApp elkaar informeren.

Sinds er buurtpreventie is in de gemeente Moerdijk zijn het aantal woninginbraken ruim gehalveerd en in sommige plaatsen zelfs met 2/3 deel afgenomen.
Door der alertheid van de buurtpreventisten zijn er onder andere de volgende successen geboekt:

  1. Door de alertheid van de buurtpreventisten zijn er diverse woninginbrekers opgepakt, zowel binnen moerdijk als daar buiten.
  2. Ook heeft de alertheid geleid tot een heterdaadbetrapping van een autodief.
  3. Verdachte voertuigen die zich in de wijk ophielden zijn kenbaar gemaakt dat ze gezien zijn en vervolgens meteen weer vertrokken.
  4. Gevonden voorwerpen zijn weer bij de rechtmatige eigenaar terecht gekomen
  5. Mensen gaan met een geruster hart met vakantie nu ze weten dat er buurtpreventie actief is.
  6. Overlast van jongeren is teruggelopen.
  7. Het aantal vernielingen in de openbare ruimte is minder.
  8. De speelveldjes zijn beter voorzien van prullenbakken.
  9. De openbare verlichting is beter geworden en kapotte lampen worden sneller vervangen.

De gemeente Moerdijk heeft momenteel 650 buurtpreventisten die hun steentje bijdragen aan de openbare orde en veiligheid en dus een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in uw omgeving.

Ook zijn er ruim 1100 inwoners aangesloten bij een WhatsApp groep. Ook zij kunnen naast elkaar ook de politie van info voorzien via de politie-WhatsApp (06-12207006).

Heeft u interesse om ook u steentje bij te dragen als buurtpreventist of wilt u worden opgenomen in een Whatsapp groep stuurt u dan een mail naar veiligheid@moerdijk.nl of bel naar 140168.

Week van de Veiligheid

In de 'Week van de Veiligheid' is er extra aandacht voor veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert op de veiligheid van Moerdijk. In de Week van de Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen we door elke dag extra aandacht te besteden aan veiligheidsitems. De week van de veiligheid 2017 is van 9 tot en met 15 oktober.