College onderzoekt ruimere openingstijden winkels op zondag

Geplaatst: 12-10-2016

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk peilt deze maand of winkeliers, inwoners en kerken voelen voor het afschaffen van gemeentelijke beperkingen op de sluitingstijden van winkels op zondag. Het college doet dit in reactie op een motie van de gemeenteraad, die eerder dit jaar verzocht om de huidige regels voor wat betreft zondagsopenstelling van winkels in Moerdijk te verruimen.

De geldende winkeltijdenverordening stamt uit 2014 en biedt winkels in de hele gemeente mogelijkheden voor openstelling op alle zondagen en op enkele feestdagen. In Willemstad geldt op deze dagen een maximale openingstijd van 10.00 uur tot 18.00 uur, in de andere dorpen en steden in Moerdijk slechts van 12.00 uur tot 18.00 uur. Het is uiteindelijk aan iedere ondernemer voor zich om te bepalen of ze op zondagen open willen gaan of niet.

Lokale winkeliers

Aanleiding voor de motie en het daaruit voortkomende onderzoek zijn verzoeken van lokale winkeliers (met name supermarkten en bakkers) die graag ruimere mogelijkheden willen op zondagen.  Een concrete vraag die er al ligt, komt bijvoorbeeld van supermarkt Attent uit Standdaarbuiten die graag op zondagen eerder open zou willen gaan. Wethouder Zwiers: “We gaan onderzoeken of de openingstijden kunnen verruimen van winkels op zondagen. We willen aan winkeliers de gelegenheid geven om open te gaan en willen dit niet verplichten. Wanneer een ondernemer, zoals Attent, graag open wil gaan op zondagochtend dan moeten we kijken of dit kan. Dit kan er mede voor zorgen dat een voorziening als een supermarkt behouden blijft voor Standdaarbuiten.”

Bij het peilen van de mening van lokale supermarkten en bakkers worden ook winkeliers- en ondernemersverenigingen betrokken, en ondernemers krijgen onder andere via de gemeentepagina in de Moerdijkse Bode een uitnodiging om hun mening te geven. Een steekproefonderzoek via het burgerpanel brengt de mening van inwoners van Moerdijk in kaart. Tenslotte worden lokale kerken benaderd en komt er een overzicht van het winkeltijdenbeleid van omliggende gemeenten. Daarmee kunnen de regels van Moerdijk in een perspectief worden geplaatst.

Planning

Planning is om in november 2016 de uitkomsten van de onderzoeken intern te bespreken. Begin 2017 wil het college dan de gemeenteraad een nieuw voorstel winkeltijdenverordening presenteren.