Column wethouder Eef Schoneveld: Hoe gaat het met de zorg?

Geplaatst: 18-8-2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, voor ondersteuning om zelfstandig te leven voor ouderen en mensen met een beperking, voor ondersteuning bij inkomen en bij het zoeken naar werk. Nieuwe taken of liever gezegd nieuwe uitdagingen om ondersteuning goed te organiseren. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt met onder meer professionals in (jeugd)zorg, hulpverleners, cliëntenraden en welzijnsinstellingen.

We zijn nu ruim een half jaar verder en heb ik het idee dat het wel goed gaat. Uit reacties en ervaringen maken we voorzichtig op dat zich geen grote problemen hebben voorgedaan. Maar is dat ook zo of is dat een gevoel?

Collega wethouder Zwiers en ik zijn letterlijk de markt op gegaan om van u te horen wat uw ervaringen en wensen zijn. Ons gevoel over hoe het gaat werd bevestigd, maar zorgvuldig besturen vraagt natuurlijk om méér dan dat gevoel. We willen de vinger aan de pols blijven houden. Wellicht zijn er toch nog knelpunten die we niet kennen en dan willen we weten waar dat is, waardoor dat ontstaan is en hoe we het kunnen oplossen. Kortom we willen weten of er geen mensen tussen wal en schip vallen.

Als extra ogen en oren is daarom het SignaalPunt Zorg - Jeugd – Werk opgericht. Op verzoek van de gemeente, georganiseerd door Zorgbelang Brabant met het motto “Aandacht voor iedereen”, zijn twee vrijwilligers aangesteld om signalen op te vangen. Zij zijn geen klachtencommissie of extra helpende handen waar dat nodig zou zijn, maar bieden een luisterend oor en kunnen informeren over wat u kunt doen of waar u terecht kunt.

Het SignaalPunt is een onafhankelijk meldpunt voor inwoners en (zorg)professionals van de gemeente Moerdijk. Uiteraard gaan de vrijwilligers zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en houden zij rekening met ieders privacy. Persoonlijke gegevens worden niet aan de gemeente of aan andere instanties doorgegeven. De gemeente wordt wel geïnformeerd op welke terreinen van de zorg zaken beter moeten worden geregeld.

Moerdijk is de eerste gemeente waar een meldpunt als dit is ingericht. Ik ben daar best trots op. We willen echter niet zomaar de eerste zijn, maar het liefst wel de beste met als uitgangspunt dat als het goed gaat het altijd nog beter kan. Ondersteuning bij werk, inkomen en (jeugd)zorg gaan over je prettig voelen en mee kunnen doen in de maatschappij. Mee doen is een belangrijke basis voor wonen en leven in de gemeente Moerdijk bleek eens te meer uit de gesprekken tijdens de centrumbezoeken. Ik wens de vrijwilligers veel succes en hoop dat u uw ideeën, vragen en opmerkingen aan hen doorspeelt.

De vrijwilligers van het SignaalPunt zijn te bereiken op 06-50678309 of via e-mail: signaalpuntmoerdijk@gmail.com.