Column wethouder Thomas Zwiers: Verkeersknelpunten aanpakken

Geplaatst: 20-4-2016

Wat zijn de verkeersknelpunten op de schoolroutes en in ons buitengebied? Wat kost het om ze aan te pakken en hoe kunnen we dat het beste doen? Op dit moment zijn we druk bezig om alle locaties in het buitengebied waar de verkeersveiligheid in het gedrang is te inventariseren.

Met name de veiligheid van fietsende scholieren is een belangrijk punt. De gemeenteraad heeft het signaal afgegeven dat ook zij het belangrijk vindt om extra maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid verbeteren. Ik heb dit als wethouder omarmd. Inmiddels hebben we ruim 100 knelpunten op schoolroutes en in het buitengebied op een rijtje. We zoeken hierbij naar de meest passende oplossing per knelpunt. Op sommige plekken hoeven we waarschijnlijk niet meer te doen dan één of meerdere lijnen op de weg aan te brengen. Maar op andere plaatsen zullen er ingrijpendere maatregelen nodig zijn: bijvoorbeeld een weggedeelte verbreden, of een extra rijstrook aanbrengen.

Verschillende partijen

Voor de zomervakantie bied ik de gemeenteraad het totaal plan aan. De gemeenteraad en het college zijn het eens: verkeersveiligheid is belangrijk, vooral voor schoolgaande jeugd en we zijn bereid om daar ook in te investeren. Prachtig natuurlijk, maar zeker geen eenvoudige opgave. Elke locatie kent zijn eigen problematiek en op elke plek moeten we rekening houden met de belangen van verschillende partijen: omwonenden, landbouwverkeer, fietsers, automobilisten.

Continu aandacht

Voor alle duidelijkheid; dit is slechts één van de maatregelen als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het gaat hier natuurlijk om een onderwerp dat continu aandacht vraagt en niet in één maatregel is te vangen. Er gebeurt zoveel meer, sommige maatregelen zijn klein en inventief, andere juist omvangrijker. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij scholen.

Bewustwording

En dan is er ook nog zoiets als bewustwording bij mensen zelf. Met diverse acties proberen we het gedrag van onze verkeersdeelnemers op een positieve manier te beïnvloeden. Een zo optimaal mogelijke veiligheid in ons verkeer is een kwestie van meerdere sporen en acties. Samen met de raad, hoop ik in elk geval straks met de aanpak van de verkeersknelpunten in ons buitengebied zo’n nieuwe, belangrijke actie te kunnen gaan uitvoeren.