Column burgemeester Jac Klijs - Vluchtelingen: niets doen is geen optie

Geplaatst: 7-10-2015

Eén van de punten op de agenda met de gemeenteraad is het vluchtelingenvraagstuk. Op dit moment hebben we als gemeente Moerdijk van het COA geen officieel, gericht verzoek ontvangen. Echter, die hulpvraag kan altijd nog komen. We willen daarom liever op voorhand samen met de gemeenteraad de discussie voeren. Vooraf de vraag stellen betekent bovendien dat we inwoners er ook zo veel mogelijk bij kunnen betrekken.

Als college waren we al snel unaniem: uit mededogen en menslievendheid willen wij medemensen die oorlog, moord en honger ontvluchten in de hoop op rust, onderdak en voedsel, helpen. Tegelijkertijd zien ook wij alle onrust en begrijpen we de vragen en onzekerheden die opvang van vluchtelingen kan opleveren.

Tijdens de informatieavond met gemeenteraad op 1 oktober is een duidelijke lijn gekozen: ja, we willen als gemeente Moerdijk bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Niets doen is geen optie. Maar wie, wat, waar, hoe veel? Onze voorkeur gaat er naar uit om de asielzoekerscentra te ontlasten door extra mensen die al een verblijfsvergunning hebben een plaats te geven. We hadden al de opdracht gekregen om dit jaar 68 en volgend jaar 140 mensen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders,  een onderkomen te bieden.  We willen nu onderzoeken of we extra statushouders kunnen opvangen.  Veel mensen zijn namelijk al langere tijd in Nederland en wachten op toewijzing van een woning. We kiezen niet voor een noodoplossing maar voor een structurelere opvang met spreiding over de kernen. Naar ons idee garandeert dat de meest soepele opname in de woonplaatsen in de gemeente. Echter, anderen die ook al wachten op een woning, moeten natuurlijk óók gewoon aan bod komen. Afgesproken is nu om samen met woningcorporaties, scholen, politie en welzijnsinstellingen te bezien wat de mogelijkheden  zijn. Kunnen er woningen extra gebouwd worden, wat betekent het voor schoolklassen, wat betekent het voor de kernen, hoe veel mensen zouden dat kunnen zijn, enzovoorts. Zodra we meer weten, informeren we hierover uiteraard.
We hopen de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een voorstel te kunnen voorleggen.

De initiatieven van inwoners die bij ons binnenkomen – bijvoorbeeld om eigen woonruimte ter beschikking te stellen- , zullen we steeds afzonderlijk beoordelen.