Column burgemeester Jac Klijs - Per spoor

Geplaatst: 2-11-2016

Kedeng-kedeng… de ondertitel van het bekende Brabantse lied, waarin Guus Meeuwis de treinreis naar een geliefde bezingt. Een treinreis die uitmondt in een romantische nacht. Toch heeft in ditzelfde prachtige Brabant het spoorvervoer ook een heel andere kant. Van geluidsoverlast en gevaarlijke stoffen. Daar is weinig romantisch aan. Maar, er is positief, hoopgevend nieuws. Wat in 2013 begon met voorzichtige gesprekken tussen klankbordgroepen van bezorgde inwoners en de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal is uitgemond in een stevige samenwerking tussen inwoners en de gemeenten. Waarbij ook de Veiligheidsregio en ProRail zijn aangehaakt.

Die bundeling van krachten maakten dat we een stevige vuist konden maken. In allerlei vormen: er waren protesten, brieven aan de Eerste en Tweede Kamer, argumenten, een petitie, discussies en gesprekken met de Tweede Kamer. Die krachtige roep werd gehoord, serieus genomen en is beloond.

In eerste instantie met 5 miljoen euro voor zelfredzaamheid en hulpverlening. Een goed begin, maar onze ambities zijn (en blijven) hoger. Zelfredzaamheid en hulpverlening zijn onontbeerlijk, veiligheid blijft belangrijk. Incidenten kun je niet voorkomen, maar je kunt je er wel goed op voorbereiden. Van zorgen voor een noodpakket in huis tot je aansluiten bij het zogeheten veiligheidsdashboard. Dit is een nieuw sms-alert: een waarschuwingssysteem dat er voor inwoners van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal voor zorgt dat je snel kunt zien wat er aan de hand is en wat je moet doen bij risico’s en gevaarlijke situaties op en om het spoor.

Het is één van de vele maatregelen die op stapel staan. Van treinen over bepaalde (delen van) het traject langzamer laten rijden, raildempers aanleggen, het verwijderen van wachtsporen en wissels en samen komen tot goede geluidsmaatregelen. We dringen aan op eerdere aanleg ervan. En: we hebben gemerkt dat uw zorgen niet alleen over veiligheid gaan. Ook leefbaarheid, met name de overlast van geluid en trillingen, verdient alle aandacht. Hiervoor hebben we onderzoeken laten doen en hebben we eerste verbetervoorstellen voorgelegd aan Ministerie en ProRail. Dit alles kwam ook ter sprake tijdens het ontspannen bezoek van staatssecretaris Sharon Dijksma vorige week. We hebben, en houden, de aandacht. Dat dankzij de alertheid en het doorzettingsvermogen van uw mede-inwoners, die zich meer dan gedreven inzetten voor veiligheid op het spoor.