Column burgemeester Jac Klijs - Veiligheid en je veilig voelen in Moerdijk

Geplaatst: 26-7-2016

Mag ik u een heel klein ‘testje’ afnemen? Drie vragen, benieuwd of u ze kunt beantwoorden: Stel: een explosie dreigt in uw omgeving, weet u wat u moet doen? Hoe pakt u het precies aan wanneer u uw woning inbraakproof wilt maken? Gas, water en elektriciteit vallen uit, wat kunt u het beste doen?

Grote kans dat u de antwoorden niet, of niet allemaal kunt geven. Dat is niet erg, want de komende periode gaan we u zo goed mogelijk informeren over veiligheid, en de eventuele veiligheidsrisico’s in onze gemeente. Daarom ontvangt u de zogenaamde Veiligheidswijzer. Dat is een handig naslagwerkje in de vorm van een kalender, met alle belangrijke informatie over veiligheid en wat u zelf kunt doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 

Deze Veiligheidswijzer is niet bedoeld om u bang te maken. Maar feit is wel dat Moerdijk een bijzondere gemeente is als we kijken naar veiligheid. We hebben een industrieterrein en een zeehaven in de buurt, een aantal bedrijventerreinen en rijks-, spoor- en vaarwegen en diverse buisleidingen, waarover en waardoor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Grotere kans dus dat er iets niet goed gaat dan in een meer landelijke omgeving. Veiligheid en je veilig voelen gaat echter ook om zaken dicht bij huis, zoals (huiselijk) geweld, inbraak en stank- of geluidsoverlast. In alle gevallen goed om te weten wat u zelf kunt doen, en bij wie u eventueel terecht kunt.

De komende tijd mag u nog meer van ons verwachten voor wat betreft veiligheid. Binnenkort ontvangt een aantal inwoners bijvoorbeeld een uitnodiging om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor; een landelijk onderzoek waarvan de resultaten ons inzicht kunnen geven in wat er leeft op het gebied van veiligheid. En later dit jaar organiseren we een aantal themabijeenkomsten over veiligheid, te beginnen in Klundert en dorp Moerdijk.

En de antwoorden op de vragen uit het ‘testje’? Die vindt u in de Veiligheidswijzer. Ik wens u in elk geval een prettige en veilige zomer!